Ebru Nedir

EBRU NEDİR ?

15. yüzyıldan beri yapılmakta olan Ebru, geleneksel bir Türk sanatıdır. Yoğunluğu artırılmış bir su hazırlanır. Boyalar bu suyun üzerinde yüzdürülür, çeşitli sivri uçlar ve taraklarla şekil verilip, motifler çizilir. Daha sonra üzerine kağıt, deri, kumaş, cam, ağaç vs. serilir. Serilen nesne suyun üzerinden kaldırıldığında hazırlanan deseni tamamen alır. Böylece Ebru gerçekleştirilmiş olur.Ortaya çıkan sonuç tektir. Yeni bir Ebru için aynı işlemler tekrarlanır. Her seferinde farklı bir görüntü ortaya çıkar. Çünkü Ebru yapımında havanın sıcaklığı, nemi, kullanılan malzemenin birbiri ile uyumu ve sanatçının elektrik yükü alınan sonucu etkiler…

EBRU TURİSTİK EL SANATLARI Kimdir?

Kurucu üyemiz Süleyman Çanakçılı bir Meslek Lisesi’ ne yapmış olduğu bir dostluk ziyareti sırasında okulun tekstil bölümü öğrencilerinin ipek kumaş üzerine Geleneksel Ebru Sanatı’ mızı uygulayarak ebruli desenli fular ürettiklerini görmesiyle Ebru sanatına olan ilgimiz başlamıştır. Öğrencilerimizin el emekleri okul yönetiminin, tekstil bölümü öğrencilerinin gayretleriyle başlangıçta yalnızca fular olarak DÖSİM’ in tüm hediyelik eşya ve el sanatları satış reyonlarında, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi gibi birçok milli müzelerimizin hediyelik eşya satış reyonlarında, İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimanı Free Shop’larında ve Hilton Oteli gibi birçok beş yıldızlı otelin hediyelik eşya satış reyonlarında satılır hale getirilmiştir. Bir ekip çalışması anlayışıyla geleneksel Ebru Sanatı’mız tüm kumaş çeşitleri ve özellikle deri üzerine Türkiye’de ve dünyada ilk defa uygulanıp ürün haline dönüştürülmüştür. Amacımız; bugüne kadar kağıt üzerine uygulanan bu geleneksel sanatımızı, diğer materyaller üzerine uygulayan okul, dernek ve şahısların ürünlerini satış aşamasında değerlendirmek ve desteklemektir.Bu çalışmalarda bugüne kadar emeği geçen, isimleri bizce bilinen emekçilere teşekkür borçluyuz.

EBRU SANATI, EBRU SANATI NEDİR, EBRU NEDİR, RENKLERİN SU ÜSTÜNDE DANSI-EBRU, EBRU

SANATI VE TEDAVİ: Ebru, sırlar aleminden bizlere gizli güzellikler sunan bir sanattır.Farsça ab-rü(su yüzü) kelimesinden gelir. Ebruya kısaca su yüzü resmi diyebiliriz.Yoğunlaştırılmış suyun üzerinde yüzdürülen doğal boyalar,yine suyunyüzeyinde doğal olarak şekillendirilip kağıda aktarılır. Yaratılmış her şeyin kendine özgü bir canı,teni,şekli,şemali,renk dokusu ve hareketi vardır.Her şekil ve hareketin,her rengin de yine kendine özel bir musikisi vardır. Her canın bir teni,her tenin bir hareketi,her hareketin bir sesi ve her sesin bir rengi ve tınısı vardır. Busayılan özellik ve güzellikler, ezeli ve ebedi, evvel (önsüz), ahir(sonsuz), zahir (açığa çıkan) ve batın(kapalı olan)her türlü hareket ve kuvvetin tek ve mutlak sahibi olan Allah’ın (yaratan’ın) esrarının açılımı olması hasebiyle onlar içinde bir limit sözkonusu değildir.Renkleri,dokuları,hareketleri ve sesleri harmanlayan bu sonsuzluk armonisi içinde herkes kendi yeteneği doğrultusunda birşeyler yakalar.Bu harikalar panayıeında.bu alemler pazarında herkes kendince birşeyler derler toparlar, derleyip toparlandıklarına kendinlen kendiliğine beliren oluşumdan dabir şeyler katarak onu yine O’nun pazarına arz eder.

Edebiyat, sanat ve musiki bağlamında şairler ve edipler hikmeti;ressamlar ve ebru ustaları,ebruzen’ler renkleri; bestekarlar ve müzüsyenler sesleri derleyip toparlarlar. Bunların toplamı ademin (insanoğlunun) açılımı olan alemlerin toplamıdır. Alemlerin derlenip toparlanması, hayat sahnesini kendini yeterinden fazla dağıtan insanın derlenip toparlanması anlamını taşıdığı için;edebiyat,sanat özellikle musiki,insanı dinlendirme özelliğine sahiptir.” Müzik ruhun gıdasıdır” sözü boş, kuru bir söz eğildir; içi hikmetle, mucizeyle dolu dopdolu bir sözdür. Musiki ve renkler insanı rahatlatır,dinlendirir.Bu rahatlama ve dinlenme, dağılan benliğin derlenip toparlanarak özüne dönmenin,kendine gelmenin dinginliğidir.

Şunu birkez daha hatta binlerce defa söylememiz gerekiyorki, herşeyin bir rengi, her rengin bir musikisi vardır ve mizacı düzgün olan insanlarda olumlu etkiler yapar. Ebru boyalarının su yüzeyindeki SONSUZ RENK DANSI , böyle bir armoni yada harmoni filarmonisidir. Zıtların uyumunda, ahenginde dönen bu devranda hayatın akışı ve insanın bakışı trafiğinde uyumsuzluk görüntüsü veren durumlarda yorulan insan,bu aldatıcı görüntünün özündeki uyumu açığa çıkaran durum ve ortamlarda rahatlar. Ruhu gıda olan, ruhu rahatlatan, ryhu dinlendiren renklerin sözlü yada sözsüz musikisi aslında ruhun kendi sesidir. Kelamsızzlığın kelamı, veya sessizliğin sesi diyebileceğimiz musiki bu yönüyle lahuti bir özellik taşır. Ebrulardaki tabii oluşum, halkı Hakk’a götüren ,nurdan ve zulmetten binlerce perdenin ardından da olsa, izafi olanı mutlakla yüz yüze getiren bir musikidir. Renklerin musikisi olarak nitelediğimiz EBRU da bu güzelliğe ve sırlara sahiptir. Şimdilerde dünyanın pekçok yerinde insanların zihinlerini, ve gönüllerini ve ruhlarını dinlendirmek için çok çeşitli terapiler yapılmaktadır. Gönül, zihin ve ruh dinginliğini hedef alan bu terapiler çok yönlü yararlar sağlamaktadır. EBRU sanatının ruha hitap ettiğini, bu sanatı uygulayanlar ile çıkan ebrulara bakanların, insanın özünü keşfetmesi ve maneviyatını güçlendirmesi yolunda ilerleme kaydettiğini daha eski zamanlarda bile anlamış insanoğlu.

Ebrunun karakteristik özelliklerinden birinin kullanılan doğal malzemeler olduğunu görüyoruz. Geçmiş zamanda ebru yapmak için sığır ödü ve Akdeniz çalılarından elde edilen kitre, toprak ve bitki renkleri kullanıldığı gibi fırça yapmak içinde gül ağacı ve at kılı kullanılmıştır. Bu gizemli sanatın geleneksel ve tedavi edici yanını görebilmek için geleneksel malzemeelri kullanmanın önemini inkar edemeyiz. Ebrunun pekçok tedavi edici özelliği, sentetik boyalar kullanıldığ takdirde büyük ihtimalle kendini göstermeyecektir. Toprağın kendi doğal renkleri ve doğal ahenki kendi içinde bir terapi etkisi yaratıyor zaten. Ebrunun neden terapi için kullanılabileceği ve psikolojik açıdan değerinin nerede olabileceği konusunda sıralanacak pek çok sebep var. Bunlardan birkaçı: İletişim kurmak, kendine olan güvenini sağlamak, kendini teslim etmek inanç duygusunun gelişmesi, sabit fikirlerden kurtulmak… v.b.

Ebrunun bu özelliği sayesinde uygulanabilirliğinin geniş yelpazesi ile tanışıyoruz. Bir yandan deprasyonda olan veya sinir hastası olan insanlar için yardım aracı olurken bir yandan da ruhsal aydınlanma arayışında olan insanlar için değerli bir hizmet aracı olabiliyor.